Trafik kazası sonucu gelişen Aorta anevrizmasının TEVAR Kasıktan kapalı yöntemle tamiri