top of page

Gebelik ve Tiroid Nodülleri
Değerlendirme genellikle gebe olmayan kadınlarla aynıdır.
Hamile kişide nodül, normal TSH veya hipotiroidi varsa; ince iğne aspirasyonu yapılmalıdır

TSH normal aralığın altındaysa, FNA olabilir.
Hamilelik ve emzirme durması sona erene kadar ertelendi.
Sonra nodülün değerini değerlendirmek için I-123 taraması yapılabilir.
TSH bastırılmış halde kalırsa işlev.
Bir nodül papiller tiroid kanseri ise ve önemli ölçüde büyürse
veya lenf bezlerine yayılma şüphesi varsa, ameliyat
değerlendirilebilir. Büyümediğinde veya lenfte yayılmadıysa
düğümler veya gebeliğin ikinci yarısında keşfedilirse,
cerrahi genellikle ertelenebilir.
FNA sonucu papiller tiroid kanser için şüphe gösteriyorsa
 hamilelik sırasında TSH'yi 0,1 ila 1,0 arasında tutun.
Çocuklar ve Gençler: Tiroid Nodülleri veTiroid kanseri
Tiroid nodülü olan çocukların ve gençlerin basamakları ve bakımı veya Tiroid kanseri büyük oranda erişkininkine benzer gençlerde tiroid kanseri lenf düğümlerine veya ötesine yayılması yetişkinlerde olduğundan daha yaygın olsa da prognoz iyidir.

bottom of page