top of page
 • Girişimsel Radyoloji Nedir? Neden Bilmeliyim?
  Girişimsel radyoloji bazen hastalıkları tedavi etmenin en hızlı, en etkili ve ağrısız yolu olabilir. Bir hastalık veya şikayet ortaya çıktığında girişimsel radyoloji yani US MR veya anjiyografi kullanılarak ameliyatsız çözülebilir mi diye soru sormakta fayda var.
 • What is Interventional Radiology? Why Should I Know?
  Interventional radiology can sometimes be the fastest, most effective and painless way to treat diseases. When a disease or complaint occurs, it is useful to ask questions whether it can be solved without surgery using interventional radiology, that is, US MRI or angiography.
 • Neden Kanser Tedavisinde Girişimsel Radyoloji?
  Kanserin doğası gereği tüm vücuda yayıldığı gibi akciğer, karaciğer, böbrek veya pankreas gibi yerleşip büyüme fırsatı bulduğu organlara da yayılır; Kemoterapi ve radyoterapinin etkilerinden nispeten korunur veya gizlenir. Girişimsel radyolog, ultrason, MR, tomografi ve anjiyografi cihazlarını kullanarak kanserli dokuyu ya beslendiği damarı bloke ederek ya da doğrudan lazer, mikrodalga, radyofrekans veya kriyo iğneler ile yok eder ve bağışıklık sistemini harekete geçirir. Bağışıklık hücresine bir çeşit kanser hücresi sokar ve aşı etkisi oluşur. Böylece vücudun her yerinde kansere karşı mücadeleye yardımcı olur.
 • Why Interventional Radiology for the treatment of cancer?
  Due to the nature of cancer, it spreads throughout the body, as well as in organs such as the lung, liver, kidneys or pancreas where it has the opportunity to settle and grow; It is relatively protected or hidden from the effects of chemotherapy and radiotherapy. Interventional radiologist, using ultrasound, MRI, tomography and angiography devices, destroys the cancer tissue either by blocking the vessel it feeds on, or directly by laser, microwave, radiofrequency or cryo needles, and activates the immune system. It introduces a kind of cancer cell to the immune cell and the vaccine effect occurs. Thus, it helps the fight against cancer all over the body.
 • Hastaneye yatmadan ameliyatsız 60 çeşit tedavi ve işlem nasıl çözülebilir?
  Ameliyatlar için çoğu zaman derin uyku veya genel anestezi gerekir. Hastaya verilen ilaçlar, solunumunu ve kalp atışını kontrol edebilmek için entübasyon yoluyla anestezi cihazına bağlanmasını gerektirir. Kişi kendi kendine nefes alamaz ve bilinci yoktur. Bu hastanede yatış ve takip süresini uzatır. Hemen hemen tüm girişimsel radyolojik işlemler lokal anestezi, hafif bir sakinleştirici veya ağrı kesici ile yapılabilmektedir. Hastaların çoğu işlem sırasında sohbet edilebilir ve endişeleri giderilebilir. Hastalar gerekli olmadıkça genel anestezi, hastanede uzun süre kalma ve enfeksiyon risklerinden korunur. Vücudun açılmasına gerek olmadığı için iyileşme süreleri çok daha kısadır. Girişimsel tedaviler sonrasında ağrı hemen hemen hiç olmaz ve işe dönüş süresi çok daha kısadır.
 • How can 60 kinds of treatments and procedures be solved without surgery without hospitalization?
  Most of the time, deep sleep or general anesthesia is needed for surgeries. Medications given to the patient require that he be connected to the anesthesia device by intubation in order to control his breathing and heartbeat. The person cannot breathe himself and has no consciousness. This prolongs hospitalization and follow-up. Almost all interventional radiological procedures can be performed with local anesthesia, a mild sedative or pain reliever. Most of the patients can be chatted during the procedure and their concerns can be eliminated. Unless necessary, patients are protected from the risks of general anesthesia, long hospital stays and infection. Since the body does not need to be opened, recovery times are much shorter. After interventional treatments, there is almost no pain and the time to return to work is much shorter.
 • Neden Girişimsel Radyoloji Uzmanına danışılmalıdır?
  Türkiye'de 5000 radyolog varken, girişimsel radyoloji ile uğraşan 500 radyolog var ama deneyim için yeterli değil. TGRD derneği, uzmanlık kriterlerini belirleyerek, eğitim ve sınavların ardından belirli bir vaka deneyimine sahip olanlara diploma ve yeterlilik belgesi verdi. Uzmanlığın yanı sıra yaptıkları işlerin yayınlarını ve çalışmalarını takip ederek yıllardır bu işlemleri yapan kişileri bulabilirsiniz.
 • Why should an Interventional Radiology Specialist be consulted?
  While there are 5000 radiologists in Turkey, there are 500 radiologists dealing with interventional radiology, but it is not enough for experience. The TGRD association determined the criteria for expertise and gave diplomas and qualification certificates to those who have a certain case experience after the training and exams. In addition to expertise, you can find people who have done these operations for years by following the publications of their work and their work.
bottom of page