top of page

Nodül (Benign) iyi huylu ise
Eğer nodülünüz iyi huylu ise, takip periyodik
gözlem ya da “dikkatli bekleyiş”.
Eğer nodül belli bir süre içinde boyut olarak değişirse,
Ek testler yapmak için gerekli düzenlemeleri yapın.
Durumunuzu doktorunuzla görüşün, böylece
neyin önerildiğini ve nedenini anlayın.

Nodül Tiroid Kanseriyse:
Sonraki Adımlara Kısa Bir Bakış
Tedaviniz kendi durumunuza göre uyarlanacaktır,
Dört tip tiroid kanseri vardır: papiller, foliküler,
medüller ve anaplastik. Papiller ve foliküler de denir
“Farklılaşmış tiroid kanseri” ve uzun süreli mükemmel
erken bir aşamada teşhis ve tedavi edilirse prognoz iyidir.

Medüller tiroid kanseri (MTC) ve anaplastik tiroid kanseri (ATC)
daha karmaşık ve tedavisi zor olabilir.
Eğer nodülünüz kanserli ise, tedaviniz neye bağlı olacaktır?
Tiroid kanseri türü nodülde sınırlı olup olmadığı, lokal lenf düğümleri veya uzak bölgeler (büyük olasılıkla akciğer veya kemik),
teşhis sırasındaki yaşınız ve diğer faktörler.
Tiroid kanseri tedavisi ve takibi şunları içerebilir:
Genellikle kanserli büyük nodüllerin tedavisinde ilk adım cerrahidir.
Bazı hastalar için cerrahi bir lobektomi — tiroidin bir lobunun çıkarılması. Diğeri için, total tiroidektomi önerilebilir.
Ameliyatın kapsamı ile ilgili öneri
Bireysel hasta için test bulguları. Gelişen bir uygulama özellikle küçük tek nodüller için Japonya'da (1 ısantimetre altı ve 65 yaş üstünde ) “aktif gözetim” için giderek daha fazla öneriliyor. Bazı hastalarda Papiller, foliküler tiroid kanseri veya varyantları için radyoaktif iyot ablasyonu  önerilebilir.

Ameliyat ile tiroid bezlerinin çoğunu ya da tamamı çıkarılmış  hastalara Tiroid hormon replasman tedavisi ya da
Bazı hastalar için ek tiroid hormonu verilmesi, kan testi ölçümü tiroid stimüle edici hormonun (TSH) belirlenmesi ile kararlaştırılır.
Nadiren kanseri yayılmış hastalar için Gama Knife radyasyonu dahil dış ışın radyasyonu verilebilir. Bazen de yeni hedef tedaviler dahil kemoterapi tedaviyi kullanmak gerekirse de oldukça nadirdir.

Son yıllarda mikrodalga ve radyofrekans ablasyon, perkütan etanol (alkol) sıkça uygulanmaktadır.
Farklı immünoterapi türleri de klinik deneylerdedir.
Tiroid kanseri hastalar, periyodik takip testleri tiroid hormon düzeyleri ve tümör için kan testi  tiroglobülin ve tiroglobülin antikorları ve kalsitonin ve karsinoembriyonik antijen (CEA) , ultrason ve diğer görüntüleme yöntemleri gibi kişisel durumları takip edilir.
 

bottom of page