top of page

Tiroid Nodülü Değerlendirme ve Muhtemel Sonuçlar

Tiroid ultrasonu uzman biri tarafından yapıldığında süpheli görünümler sonucunda nodül büyüklüğüne göre (FNA) ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılır ve uzman bir sitopatolog  tarafından değerlendirilir.
 Bethesda Sistemine göre biyopsi kategorileri:

I. Tanısal olmayan / yetersiz Numune;

II. benign;

III, IV ve V. Atypia veya Şüpheli -daha fazla analiz gerektiren belirsiz;

VI. Malignant-kanser.

Eğer nodül kanserli değilse,  “dikkatli bekleyiş” veya “aktif gözetim” olarak adlandırılır.
Değişmezse, tedavi gerekli olmaz. % 10'dan az olan olasılıkla değişebilir.
Tiroid kanseri türü tedavi seyrini etkiler.
 

Bazı tiroid kanseri türlerinden şüphelenildiğinde, ayrıca test  önerilebilir.

Medüller tiroid kanser olduğundan şüphelenilen hastalar
Boyun BT (bilgisayarlı tomografi) taraması ve
göğüs veya diğer görüntüleme teknikleriyle birlikte kan
kalsitonin ve karsinoembriyonik antijen testi
(CEA). 
FNA sonuçları tiroid kanseri için şüpheli ise, ameliyat önerilir. 
Belirsiz FNA sonuçları alıyorsanız ve ulltrason nodülünüzün özellikleri çok şüpheliyse de ameliyat önerilebilir.
İkinci bir patolog, ikinci bir görüş almak iyi olabilir.  FNA “yetersiz örnek”, “teşhis amaçlı olmayan örnek”, “yetersiz örnek” veya benzeri raporlar, genellikle sonra 3 ila 6 ay içinde tekrar biyopsi ihtiyacı olur.
 

bottom of page